[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
Paperless Office พ.ศ. 2560 
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec    เว็บ สพป.ปข.2

เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี \"โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ๒๐๑๗\"
ผู้เขียน : นางสาวปภัสสร มากดี
วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 381
Bookmark and Share


                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โตโยต้ารถในฝัน 2017

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการ "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ๒๐๑๗" เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสสำหรับเยาวชนให้ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพและระบายสี ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

          ในการนี้ สพป.ประจวบคีีรีขันธ์ เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          ๑. กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
          ๒. การประกวดแบ่งเป็น ๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า ๘ ปี อายุ ๘ - ๑๑ ปี และอายุ ๑๒ - ๑๕ ปี
          ๓. รางวัลผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ แบ่งเป็นรางวัลที่ ๑ ของทุกรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ๔. ผลงานที่ชนะการประกวดรางวัลที่ ๑ - ๓ ของทุกรุ่นอายุ รวม ๙ ผลงาน จะถูกส่งเข้าประกวดระดับโลก ซึ่งหากชนะเลิศรางวัล Gold , Silver และ Bronze ในแต่ละรุ่น จะได้รับเชิญให้ไปรับรางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมผู้ปกครองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          ๕. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dreamthailand.com ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ ๙๑๖ ๗๙๔๗

          จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน _/\_ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขออนุญาตประชาสัมพัน 23 พ.ย. 2560
     ทดสอบลิงค์ 24 ต.ค. 2560
     ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด 24 ต.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด 5 ต.ค. 2560
     เลื่อนการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ 9 ความดีที่พ่อสอน 28 ก.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3262-1445
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์